Community Art

Als creatieve maker heb ik interesse in het begrip “interconnectedness”. Een begrip dat uit het Boeddhisme komt en door o.a. de Vietnamese Boeddhistsiche leraar Thich Nhat Hanh en de Amerikaanse zenleraar Bernie Glassman wordt gebruikt om aan te duiden hoe alles met elkaar verbonden is. Dat alles met elkaar verbonden is.

Als het gaat om interconnectedness hebben we als mens denk ik grofweg 2 modus operandi, we maken onderscheid of we voelen ons verbonden, we identificeren ons ergens mee of niet. Ideaal gezien is er geen verschil tussen deze twee. Het verschil dat wordt ervaren is dan geen belemmering om je verbonden te voelen met iets of iemand. 


Helaas leidt het maken van onderscheidt vaak tot polarisatie, oorlogen, het inspelen op onderbuikgevoelens als angst en woede of juist tot het uitvergroten van verschillen tussen sexe, nationaliteit, ras, religies enz. In onze huidige samenleving, en vooral ook via social media, is dit een dynamiek waar de meeste mensen goed bekend mee zijn.


Daarnaast is er gelukkig ook een andere ontwikkeling aan de gang. Tenminste ik heb het idee dat er steeds meer mensen zich bewust worden van de samenhang van leven, hoe alles met alles verbonden is. 

 

Hoe kan ik hier als kunstenaar mee werken en beelden voor vinden of misschien wel nieuwe vormen van expressie voor vinden? Wat is de rol van mij als kunstenaar? Van creativiteit in een community? Hoe verhoud ik mij als kunstenaar tot de community? Wat is het kenmerk, zijn de kenmerken van een community art project? Hoe krijgt het creatieve proces vorm? Ik hoop me in de loop van 2024 langzaam met deze vragen bezig te gaan houden en ook nog met veel meer vragen die tijdens het proces omhoog zullen komen.