Roo de Bar

Mijn atelier: een plek waar mijn creativiteit vrij spel heeft. Een plek om te spelen en dingen te maken. Ik werk zoveel mogelijk vanuit een open en nieuwsgierige houding voor wat zich aandient in mij.

Daarbij is het een bewuste keuze om dit niet vanuit de ratio te gaan evalueren, maar juist om niet teveel na te denken en aan de slag te gaan. Door niet te oordelen ontstaat er ruimte om me volledig op het proces van het maken te concentreren en me hierin te verliezen.

Mijn creatieve werk zie ik dan ook als de uitkomst van een proces, waarbij het proces zelf, ideaal gezien, vervullend is.


Er is vaak sprake van een kortstondige verliefdheid op een nieuw werk. Hierin speelt de perceptie van een ander geen enkele rol. Als ik in mijn atelier rondloop en ik zie recente werken om me heen liggen voel ik een innerlijke bevestiging dat mijn werk klopt voor mij.

 

biografie

Jean-Paul Barbou van Roosteren presenteert zijn creatief werk onder het pseudoniem Roo de Bar.

 

Jean-Paul (1972) is na bijna 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de zakelijke dienstverlening (KLM, IBM, RTV Maastricht) in 2007 afgestudeerd als autonoom beeldend kunstenaar aan de Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht (deeltijd). Van 2007-2010 werkte hij met zijn bureau Studio Bananas in de creatieve industrie o.a. voor creatieve broedplaats AINSI en Festival Zomeravonden en was initiator van het project Zakkenvullers: een fotoreportage over frituren in de Euregio (in samenwerking met Jonathan Vos).

 

De jaren daarna heeft zijn leven een wending gekregen en heeft hij zich verdiept in het Boeddhisme en de Chinese geneeskunde. In deze periode is hij creatief actief gebleven o.a. door het tekenen van strips, abstract schilderwerk en het schrijven van artikelen.

 

Sinds 2016 werkt hij als beoefenaar van de Chinese Geneeskunde in zijn eigen praktijk De Witte Os in Maastricht. In 2018 is hij begonnen met tekenlessen naar de waarneming, hetgeen de opmaat is geweest naar het opnieuw opstarten van zijn kunstenaarspraktijk.

 

Sinds 2019 huurt hij weer een eigen atelier bij Stichting Ateliers Maastricht (SAM). In eerste instantie legt hij zich toe op Zuid Limburgse landschappen en portretten. Vanaf 2020 krijgt zijn werk een meer experimenteel karakter. In verschillende series onderzoekt hij het maakproces en de ontwikkeling van een authentieke beeldtaal. In eerste instantie krijgt die vorm in abstracte werken en meer recentelijk vinden symbolen en figuratieve elementen een weg in zijn werk.

 

Sinds 2023 presenteert Jean-Paul zijn creatief werk onder het pseudoniem Roo de Bar. Enerzijds om aan te geven dat het hier gaat om een autonome en authentieke weg en anderzijds zodat er geen verwarring ontstaat met zijn werk als beoefenaar van de Chinese Geneeskunde. Voor hem zijn het verschillende wegen die putten uit dezelfde bron.

Mijn inspiratie

Howard Hodgkin

Het abstracte werk van de Engelse kunstschilder Howard Hodgkin (1932-2017) is een inspiratie voor mij. Het kleurgebruik en met name de penseelvoering, maken, ondanks hun soms ogenschijnlijke willekeur en grofheid, op mij een overtuigende en precieze indruk. Hier is iemand aan het werk die zijn eigen kompas volgt, waarbij de spontaniteit, directheid en volkomen authenticiteit van het doek afspatten. Het werk getuigt voor mij van een diepe vrijheid en ook van een smeulende vreugde die daarmee gepaard gaat. Het werk van Howard Hodgkin geeft mij de moed en het vertrouwen in een authentieke expressie die niet vanuit de ratio ontstaat, maar vanuit een dieper gevoelde ervaring van echtheid en kloppendheid.

grottekeningen Chauvet-Pont d’Arc

In 2021, tijdens mijn zomervakantie, ben ik de grottekeningen van Chauvet-Pont d’Arc gaan bekijken. Deze grottekeningen in de Franse Ardèche zijn tussen de 30.000 en 33.000 jaar oud. Naast prachtige tekeningen en afbeeldingen van dieren zijn er ook abstracte tekens en afdrukken te zien. De makers hebben destijds waarschijnlijk verfstof op de handen aangebracht en deze direct op de grotwand gestempeld. De directheid en openheid van deze afbeeldingen vond ik ontroerend. Het opende voor mij de mogelijkheid om niet alleen met een kwast te schilderen, maar ook mijn handen en vingers te gaan gebruiken. Net zoals de vroege kunstenaar-sjamanen van Chauvet-Pont d’Arc.

Zen expressie

Naar mijn idee gaat het in Zen Boeddhistische creatieve expressie om het grijpen van de werkelijkheid zoals die er elk moment is. De maker probeert vrij van concepten te zijn en zo direct mogelijk de essentie weer te geven van het object van aandacht. Dat kan van alles zijn. Waar het om gaat is het samenvallen van de kunstenaar met zijn of haar activiteit. Moderner gezegd zou je kunnen zeggen dat er sprake is van een flow, waarbij het kunstwerk zichzelf maakt zonder tussenkomst van de interpretaties en persoonlijke meningen van de maker. Deze uitgangspunten voor creatieve expressie spreken mij aan en inspireren mij subtiel en diepgaand.