Zowel in de serie ‘Traces of Gold’ als in de serie ‘Openings’ gebruik ik eenvoudige vormen. Hierdoor kan ik me maximaal richten op de activiteit zelf, een natuurlijk ritme en plezier zijn daarin voor mij essentieel.

‘Traces of Gold’ is een metafoor voor authentieke expressie. Het is een verwijzing naar het goud dat opgloeit in het hart van een maker of maakster als deze zich met hart en ziel aan zijn of  haar creatieve taak wijdt. Werken die hiervan het resultaat zijn, zijn een direct expressie van dit levende en geïnspireerde hart. De serie ‘Traces of gold’ weerspiegelt in eerste plaats mijn eigen zoektocht naar authentieke expressie en naar dit vrije levende hart in mijzelf. De werken in de serie zie ik als spoorelementen van mijn zoektocht naar dit innerlijke goud. 

Traces of Gold
Impressie