Creative Feedback

Een creatief proces is vaak ook een individueel proces. Als maker wil je graag dat datgene wat je wilt vertellen, goed overkomt. Ik denk dat overleg met andere kunstenaars en feedback vanuit een potentiële doelgroep een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan krachtige beeldtaal die authentiek en specifiek is.

Ik ben op zoek naar collega kunstenaars die het leuk vinden om in een veilige omgeving feedback te krijgen op hun eigen werk en feedback te geven op het werk van anderen. De bijeenkomsten hebben een experimenteel karakter. We beginnen met een korte meditatie en een uitleg en inleiding in het feedback proces zodat dit op een veilige en constructieve manier plaatsvindt. In groepjes van maximaal 5 personen. Bij interesse graag een bericht met korte motivatie.